Vesterlunds Krog


"Krogen" förvaltas ideellt av Vesterlunds Vänner

Vi vill bevara det gamla husets charm och samtidigt främja
aktiviteter kring mat och dryckes kultur.

Vesterlund kan hyras för festliga tillfällen, 40 (50) sittplatser i matsalen

 

Om uthyrning - läs här

Vesterlunds krog har anor från 1730 talet
Emanuel Lenning drev bränneriverksamhet här till slutet på 1800 talet.
Verner Nilsson drev sedermera verkstad och tillverkade bla specialtillverkade sikten till mausergevär
Kopparslagaren Sune Wärn drev kopparplåtslageri till 1970
Wedholms industrihus köpte huset för att förvärva parkeringsplatsen
"Vesterlunds Vänner" driver från 1 sept 2011 verksamheten på helt ideell basis

"krogen" är till förfogande för uthyrning till fester och konferenser.

Vesterlunds Krog har sin nedfart mitt emot Wedholms längst bort till vänster på personalparkeringen

GPS adress "Blommenhovsvägen 37"